ΞΕΧΑΣΑΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΣΑΣ;

*

Αντικατάσταση Κουφωμάτων

economy

ΜE ΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΘΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΩ ΤΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΜΟΥ;

Σε αυτό το άρθρο, θα αναλύσουμε τους διάφορους τρόπους, με τους οποίους μπορείτε να αντικαταστήσετετα παλιά κουφώματα του σπιτιού σας, ανάλογα με το πώς εξυπηρετούνται καλύτερα οι ανάγκες σας. Περνώντας από τη θεωρία στην πράξη, η απόφαση αντικατάστασης κουφωμάτων συνήθως προκύπτει από ορισμένα «σημάδια». Για παράδειγμα: εάν έχουν φθαρεί τα υπάρχοντα κουφώματα του σπιτιού, λόγω παλαιότητας, ή κακομεταχείρισης, πλήττεται -πέρα από την συνολική αισθητική τους- και η λειτουργικότητα, καθώς και το επίπεδο ασφάλειας που προσφέρουν. Σε αυτή την περίπτωση, η αντικατάστασή τους κρίνεται τουλάχιστον απαραίτητη.

Εξετάζουμε συγκεκριμένους παράγοντες, προκειμένου να σας τον καταλληλότερο τρόπο αντικατάστασης των κουφωμάτων: Τα υλικά κατασκευής τους, το σημείο τοποθέτησής τους και φυσικά το κόστος.
Ανάλογα λοιπόν με τις απαιτήσεις σας και τον προϋπολογισμό χρημάτων που έχετε ορίσει, προχωρούμε και στην αντίστοιχη μορφή αντικατάστασης κουφωμάτων. Βέβαια, προτού πραγματοποιηθεί το έργο, σας ενημερώνουμε για το κόστος, καθώς και για τα ποσοστά αποτελεσματικότητας ορισμένων πλεονεκτημάτων της διαδικασίας Δηλαδή για το προβλεπόμενο επίπεδο θερμομόνωσης, ηχομόνωσης, εξοικονόμησης ενέργειας, ασφάλειας και αισθητικής. Οι κυριότεροι τρόποι αντικατάστασης κουφωμάτων είναι δύο: Η μερική και η ολική αντικατάσταση.

ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ:

Κατά τη μερική αντικατάσταση των κουφωμάτων, τα νέα κουφώματα τοποθετούνται επάνω στις ήδη υπάρχουσες κάσες. Οι εταιρείες παραγωγής συστημάτων διαθέτουν ειδικά προφίλ, ώστε η παλιά κάσα να καλύπτεται από την καινούρια. 

Αυτός ο τρόπος αντικατάστασης, συναντάται πιο συχνά για πολλούς λόγους:
α) Η διάρκεια της εργασίας είναι μικρότερη συγκριτικά με την ολική αντικατάσταση κουφωμάτων.
β) Λείπουν τα μερεμέτια των οικοδομικών εργασιών, αφού δεν απαιτείται η δουλειά του σοβατζή για την ολοκλήρωση του έργου.
γ) Εφόσον δεν θα υπάρξουν εργασίες βαφής ή ταπετσαρίας, το κόστος ελαχιστοποιείται σε μεγάλο βαθμό. Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να λάβει υπόψη του πως με τη μερική αντικατάσταση κουφωμάτων, υπάρχει το ενδεχόμενο της αύξησης του όγκου των κασών και της μείωσης του ανοίγματος του κουφώματος.

ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ:

Παρακάτω, ακολουθούν τα βασικότερα βήματα της διαδικασίας: 

1) Πρώτα αποσυναρμολογούνται τα φύλλα του παλαιού συστήματος και αφαιρούνται μεντεσέδες και εξαρτήματα που βρίσκονται πάνω στην παλιά κάσα.
2) Ελέγχεται το κατά πόσο καλά είναι στερεωμένη η παλιά κάσα στον τοίχο, καθώς και οι αρμοί μεταξύ κάσας και τοίχου.
3) Τοποθετείται η νέα κάσα στο παλιό κούφωμα, έπειτα τα φύλλα με τα τζάμια και ελέγχεται η κίνηση, το άνοιγμα και το κλείσιμο του
συστήματος.

ΟΛΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ:

Κατά την ολική αντικατάσταση των κουφωμάτων, αφαιρούνται οι παλιές κάσες και τοποθετούνται εκ νέου οι καινούριες. Συνήθως αυτός ο τρόπος αντικατάστασης προτιμάται σε περιπτώσεις, όπου η παλιά κάσα είναι σε κακή κατάσταση και δεν μπορεί να στερεώσει επαρκώς το νέο κούφωμα. Εάν επιλέξετε αυτόν τον τρόπο αντικατάστασης των παλαιών σας κουφωμάτων, θα επωφεληθείτε από τα ακόλουθα αποτελέσματα: 

α) Εφόσον θα υπάρχει μόνο μία κάσα, η καινούρια, το πάχος των κουφωμάτων θα είναι μικρότερο, με συνέπεια τα τζάμια να έχουν μεγαλύτερο άνοιγμα. β) Μπορούμε να σας προτείνουμε άριστα προϊόντα με σύγχρονες λειτουργίες άνεσης και αισθητικής. Αυτό σας επιτρέπει να επιλέξετε το ιδανικότερο, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις προτιμήσεις σας. Στην ολική αντικατάσταση των κουφωμάτων, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:
α) Το έργο θα έχει μεγαλύτερη χρονική διάρκεια, καθώς θα χρειαστούν οικοδομικές εργασίες για να απομακρυνθεί το παλαιό κούφωμα και να τοποθετηθεί το νέο.
β) Οικοδομικές εργασίες= σκόνες, θόρυβος κ.α.
γ) Όλα τα παραπάνω για να πραγματοποιηθούν απαιτούν μεγαλύτερο κόστος, συγκριτικά με τη μερική αντικατάσταση.

ΟΛΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ:

1) Αφαιρείται το παλαιό κούφωμα, μαζί με όλα τα εξαρτήματά του. 

2) Τοποθετείται ψευτόκασα που θα υποδεχθεί το νέο κούφωμα, μαζί με την ιδανικότερη στήριξη στον τοίχο.
3) Τοποθετουνται η νέα κάσα, τα φύλλα με τα τζάμια και γίνεται έλεγχος της κίνησης, του ανοίγματος και του κλεισίματος. Σαν πιστοποιημένοι κατασκευαστές, έχουμε την εμπειρία και τη γνώση για να εκτιμήσουμε σωστά την κατάσταση των παλαιών σας κουφωμάτων και να σας προτείνουμε τον πιο κατάλληλο τρόπο αντικατάστασής τους, ανάλογα με τις ανάγκες σας και τη διαμόρφωση της κατοικία σας. Απλά επικοινωνήστε μας μαζί μας.

TOP